STRUČNI TEKSTOVI

1. Šaransko ribarstvo

Prvi način kontrolisanog gajenja ribe jeste ekstenzivan uzgoj. Sama reč ekstenzivan znači razređeno, razvučeno i ima suprotno značenje od intenzivno.

Poluintenzivni uzgoj ribe je najčešći vid šaranske proizvodnje na našim prostorima i u regionu. Koncepcija gajenja se zasniva na iskorišćenju

Sama reč intenzivan znači jako, žestoko, pojačano. U ribarstvu intenzivna proizvodnja u suštini znači proizvodnju ribe u velikoj gustini po

Mali ili mini ribnjaci kao objekti za gajenje riba, su vrlo česti kako u kontinentalnom delu Evrope, tako i na

Vrtni (ukrasni) ribnjaci nisu isto što i klasični mali (mini) ribnjaci. Često se brkaju pojmovi i ako su ukrasni ribnjaci

Sportsko ribolovni reviri su poseban vid držanja različitih vrsta riba, ali bez obzira, to je ipak sistem akvakulture. To znači

Prilikom izgradnje ribnjaka bez obzira na veličinu i namenu (mini, ukrasni, tovni ribnjaci, visoko-intenzivni ribnjaci, ribolovni reviri), treba povesti računa

2. Pastrmsko ribarstvo

Pastrmski ribnjaci su hidrograđevinski objekti, napravljeni kao skup betonskih bazena, kroz koje kontrolisano lagano protiče čista, hladna, voda bogata kiseonikom.

Pravilno projektovan klasični pastrmski ribnjak, po svim pokazateljima predstavlja jedan intenzivan proizvodni sistem. Ono što je najvažnije, ako je sve

Mini pastrmski ribnjaci predstavljaju skupinu, na razne načine projektovane, često i nestručno izgrađene ribnjake, kojima je zajedničko da ne mogu

Gajenje salmonidnih vrsta može se odvijati u dva pravca. Prvo je gajenje divljih vrsta riba različitih uzrasta za poribljavanje otvorenih

3. Kavezni uzgoj riba

Kavezni ribnjaci predstavljaju poseban vid sistema za gajenje riba. Sastoje se od nosive konstrukcije (drvene, metalne, a u Aziji često

4. RAS tehnologija

RAS je skraćenica za termin recirkulacioni akvakulturni sistem. To je sledeći nivo u tehnologiji gajenja riba. Zasniva se na uzgoju

Recirkulacioni akvakulturni sistemi (RAS) predstavljaju najnapredniju, najmoderniju tehnologiju za gajenje riba. Kao takva, dosta je mlada tehnologija, stara možda nekoliko

RIBLJI OTPAD (MEHANIČKA I BIOLOŠKA FILTRACIJA) → ← ČISTA VODA Akvaponija predstavlja poseban pravac RAS akvakulture, koja je zauzela svoje