4. RAS tehnologija

4.2. KOJE VRSTE RIBA GAJITI U RAS-U

Recirkulacioni akvakulturni sistemi (RAS) predstavljaju najnapredniju, najmoderniju tehnologiju za gajenje riba. Kao takva, dosta je mlada tehnologija, stara možda nekoliko decenija. Nastala je kao potreba za gajenje riba sa malim količinama vode, na ograničenom prostoru, 365 dana u godini. Ukratko, jedna te ista voda se vrti i filtrira u sistemu za gajenje riba. Dodaje se …

4.2. KOJE VRSTE RIBA GAJITI U RAS-U Read More »

4.1. RAS TEHNOLOGIJA – UVODNE NAPOMENE

RAS je skraćenica za termin recirkulacioni akvakulturni sistem. To je sledeći nivo u tehnologiji gajenja riba. Zasniva se na uzgoju velike količine riba, na relativno malom prostoru, uz minimalnu potrošnju vode. Tehnologija se zasniva na efikasnom izdvajaju otpadnih materija iz uzgojne vode, tako da je dovoljno samo dodavati u sistem vodu koja je isparila (tzv. …

4.1. RAS TEHNOLOGIJA – UVODNE NAPOMENE Read More »