3.1. KAVEZNI RIBNJACI

Kavezni ribnjaci predstavljaju poseban vid sistema za gajenje riba. Sastoje se od nosive konstrukcije (drvene, metalne, a u Aziji često od bambusa) koja pliva pomoću praznih buradi ili slično, a u koje su uronjene mreže, u kojima se čuva riba. U ovakvom sistemu mogu da se gaje mnoge vrste riba. Jako je bitno da akvatorij …

3.1. KAVEZNI RIBNJACI Read More »