ribarstvoinfo

4.2. KOJE VRSTE RIBA GAJITI U RAS-U

Recirkulacioni akvakulturni sistemi (RAS) predstavljaju najnapredniju, najmoderniju tehnologiju za gajenje riba. Kao takva, dosta je mlada tehnologija, stara možda nekoliko decenija. Nastala je kao potreba za gajenje riba sa malim količinama vode, na ograničenom prostoru, 365 dana u godini. Ukratko, jedna te ista voda se vrti i filtrira u sistemu za gajenje riba. Dodaje se …

4.2. KOJE VRSTE RIBA GAJITI U RAS-U Read More »

4.1. RAS TEHNOLOGIJA – UVODNE NAPOMENE

RAS je skraćenica za termin recirkulacioni akvakulturni sistem. To je sledeći nivo u tehnologiji gajenja riba. Zasniva se na uzgoju velike količine riba, na relativno malom prostoru, uz minimalnu potrošnju vode. Tehnologija se zasniva na efikasnom izdvajaju otpadnih materija iz uzgojne vode, tako da je dovoljno samo dodavati u sistem vodu koja je isparila (tzv. …

4.1. RAS TEHNOLOGIJA – UVODNE NAPOMENE Read More »

2.4. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE PASTRMSKIH RIBNJAKA

Gajenje salmonidnih vrsta može se odvijati u dva pravca. Prvo je gajenje divljih vrsta riba različitih uzrasta za poribljavanje otvorenih voda. Gaje se mnoge vrste salmonida kod nas i u svetu (npr. potočna pastrmka, mladica, lipljena, zlatovčica itd.). Gaje se do određene veličine za poribljavanje, uglavnom je to mlađ, radi lakše adaptacije na otvorenu vodu. …

2.4. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE PASTRMSKIH RIBNJAKA Read More »

2.3. MALI PASTRMSKI RIBNJACI

Mini pastrmski ribnjaci predstavljaju skupinu, na razne načine projektovane, često i nestručno izgrađene ribnjake, kojima je zajedničko da ne mogu da donesu profit vlasnicima u punom iznosu, odnosno ne mogu da budu osnovni izvor prihoda vlasnicima. Ipak, i pored te činjenice, mali pastrmski ribnjaci se učestalo grade. Postavlja se pitanje u kom obliku se oni …

2.3. MALI PASTRMSKI RIBNJACI Read More »

2.2. VISOKO-INTENZIVNI PASTRMSKI RIBNJACI

Pravilno projektovan klasični pastrmski ribnjak, po svim pokazateljima predstavlja jedan intenzivan proizvodni sistem. Ono što je najvažnije, ako je sve pravilno uklopljeno, te imamo dovoljne količine hladne i čiste vode, koja treba da je izuzetno bogata i sa kiseonikom, takav ribnjak predstavlja dobro osmišljen, visokoproizvodan, ali i energetski efikasan sistem, pošto se voda za ribnjak …

2.2. VISOKO-INTENZIVNI PASTRMSKI RIBNJACI Read More »

2.1. PASTRMSKI RIBNJACI

Pastrmski ribnjaci su hidrograđevinski objekti, napravljeni kao skup betonskih bazena, kroz koje kontrolisano lagano protiče čista, hladna, voda bogata kiseonikom. Poseduju vodozahvat sa rešetkom, dovodne i odvodne kanale, muljne kanale, a sami betonski bazeni su poredani jedan do drugog, u nizu, sa hodnim stazama između, ali i sam niz bazena je poredan kaskadno, po etažama. …

2.1. PASTRMSKI RIBNJACI Read More »

1.7. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE ŠARANSKIH RIBNJAKA

Prilikom izgradnje ribnjaka bez obzira na veličinu i namenu (mini, ukrasni, tovni ribnjaci, visoko-intenzivni ribnjaci, ribolovni reviri), treba povesti računa o mnogim faktorima, da investicija ne bi postala promašena investicija. Pre svega treba obratiti pažnju na lokaciju. Šaranski ribnjaci se mogu podići na različitim vodonepropusnim i slabopropusnim terenima. Široke su varijante mogućnosti (razne poljoprivredne površine, …

1.7. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE ŠARANSKIH RIBNJAKA Read More »

1.6. KOMERCIJALNO-RIBOLOVNI RIBNJACI-REVIRI

Sportsko ribolovni reviri su poseban vid držanja različitih vrsta riba, ali bez obzira, to je ipak sistem akvakulture. To znači da se riba gaji do određenog uzrasta i zatim individualno lovi od strane gostiju, koji su platili dozvolu, raznim vrstama ribolovnog pribora. Svaki komercijalni ribnjak ima svoja pravila ponašanja na vodi. Na nekim revirima je …

1.6. KOMERCIJALNO-RIBOLOVNI RIBNJACI-REVIRI Read More »