4.3. AKVAPONIJA

RIBLJI OTPAD

(MEHANIČKA I BIOLOŠKA FILTRACIJA)

ČISTA VODA

Akvaponija predstavlja poseban pravac RAS akvakulture, koja je zauzela svoje mesto širom sveta. To je u suštini sinteza dva sistema gajenja. S jedne strane imamo RAS sistem (gajenje riba), a sa druge strane imamo gajenje biljaka u vodenom (hidroponskom) sistemu. Otpadne materije u vodi iz akvakulture nakon mehaničke prerade i biofiltracije postaju hranivo za gajenje biljaka u hidroponskom sistemu. Biljke izvlače iz vode i ugrađuju u sebe nitrate i fosfor i tako konačno pročišćavaju vodu. A tako pročišćena se kondicionira sa kiseonikom, UV steriliše i ponovo vraća u sistem gajenja riba. Biljke za svoj rast koriste prirodna organska hraniva, zbog toga su plodovi sočniji, ukusniji i veći. Sa relativno malom količinom riba može da se dobije solidna količina zelene biomase. Neki pokazatelji govore da na 1 tonu stajaće ribe možemo dobiti preko 10 tona biljnih proizvoda.

Prednosti ovakvog sistema jeste u tome da se može organizovati proizvodnja tokom cele godine, u strogo kontrolisanim uslovima i time izbeći mnoge bolesti kod biljnih kultura i razni hemijski tretmani. Izbegava se davanje skupocenih veštačkih hidroponskih đubriva. Nadalje, ribu koju držimo u sistemu, ne moramo gajiti u prevelikoj gustini, što je olakšavajuća okolnost. Riba je zdravija i vitalnija i mogu da se drže mnoge vrste, čak i zajedno.

Akvaponijski sistem možemo razvijati namenski, ciljano, a može i da se razvija naknadno, nakon formiranog sistema RAS proizvodnje riba, kao logičan nastavak. Međutim, mora se imati u vidu da RAS proizvodi mnogo veće količine otpadnih materija, nego što bi to hidroponska jedinica mogla da usvoji. Ostaje višak otpada koji se mora nekako zbrinuti (ispust u kanalizaciju, kompostiranje, proizvodnja biogasa, itd.). Najveća mana tog sistema je što traži pored velikih ulaganja, dobro poznavanje dva segmenta proizvodnje, potpuno biološki različita (akvakulturu i biljnu hidroponsku proizvodnju) i iskusnu, stručnu radnu snagu. Dalje, za razliku od proizvodnje riba, biljna proizvodnja traži kontinuirani plasman na tržište, sa dovoljno visokom proizvođačkom cenom koja će omogućiti isplativosti ovakvog jednog projekta.

U suštini, kao i RAS, akvaponija je tehnološki dokazana i ekološki napredna tehnologija, jedino je finansijska komponenta još na nesigurnim nogama. Ali, svakodnevnim napredovanjem tehnologije, snižavanjem ulaznih troškova, za očekivati je punu ekonomsku isplativost ovakvog vida proizvodnje, jer ne treba zanemariti ekološku dobrobit ovog sistema proizvodnje. Ukratko, akvaponija sigurno ima budućnost u proizvodnji hrane, samo treba dobro ovladati tehnologijom.

Za više informacija i saveta o ovoj proizvodnji, kontaktirajte nas na e-mail: ribarstvo.info@yahoo.com