2.3. MALI PASTRMSKI RIBNJACI

Mini pastrmski ribnjaci predstavljaju skupinu, na razne načine projektovane, često i nestručno izgrađene ribnjake, kojima je zajedničko da ne mogu da donesu profit vlasnicima u punom iznosu, odnosno ne mogu da budu osnovni izvor prihoda vlasnicima. Ipak, i pored te činjenice, mali pastrmski ribnjaci se učestalo grade. Postavlja se pitanje u kom obliku se oni mogu najbolje, odnosno najekonomičnije iskoristiti.

Pre svega, mogu se iskoristiti za proizvodnju mlađi do uzrasta kad se mogu prodavati drugim ribnjacima. U toj varijanti farmer može da proizvede i u određenom trenutku proda svu mlađ i zasuši ribnjak i smanji svoje radne obaveze. U drugoj varijanti, vlasnik može da proda recimo oko 90% proizvedene mlađi, a ostatak da ostavi i proizvede konzumnu ribu do početka decembra i u zimskim mesecima sve da rasproda. Znači, svake godine odradi jedan pun ciklus i na kraju ciklusa isprazni bazene za novi ciklus mlađi.

Sledeće je da farmer nabavi sa strane, sa drugog ribnjaka mlađ pastrmke, koju tovi i prodaje. Jasno je da u ovoj varijanti, vlasnik ne može da ostvari veliku dobit, već samo u obimu da je to dopunski prihod. Profit se može malo uvećati ako se na ribnjaku pri prodaji ribe radi uslužno čišćenje, a zatim i ako se riba dimi i suši, pa kao takva prodaje. Ali i pored najboljih želja, teško je tu naći potpunu ekonomsku računicu. Sledeća koncepcija malog ribnjaka je kupovina žive konzumne pastrmke i prodaja ribe na licu mesta. Riba se ne tovi, već se ide na brz obrt prodaje konzumne ribe. Mane kod ovakvog sistema mogu biti gubici u uginuću i kaliranju ribe prilikom transporta i istovara ribe. I sledeća koncepcija je možda najrentabilnija, ali i najskuplja. A to je da se pored mini ribnjaka napravi ugostitelji objekat, gde bi ribnjak imao dekorativnu ulogu i bio depo žive konzumne ribe za potrebe restorana. Ima dosta primera ovakvih ugostiteljskih objekata širom Srbije, ali i BiH, Crne Gore. Većina ih uspešno radi i uglavnom upošljavaju čitavu porodicu, pa se može reći da ovakva koncepcija predstavlja jedan solidan porodični biznis. U ovoj priči najteže je započeti sa radom i imati novčana sredstva, a vremenom sve postaje lakše i unosnije.

Za više informacija i saveta o ovoj proizvodnji, kontaktirajte nas na e-mail: ribarstvo.info@yahoo.com