1.6. KOMERCIJALNO-RIBOLOVNI RIBNJACI-REVIRI

Sportsko ribolovni reviri su poseban vid držanja različitih vrsta riba, ali bez obzira, to je ipak sistem akvakulture. To znači da se riba gaji do određenog uzrasta i zatim individualno lovi od strane gostiju, koji su platili dozvolu, raznim vrstama ribolovnog pribora. Svaki komercijalni ribnjak ima svoja pravila ponašanja na vodi. Na nekim revirima je dozvoljen ulov i odnošenje ribe, a na drugim je strogo zabranjeno i važi pravilo “uhvati i pusti”. Lično smatramo da oba pristupa nisu dobra.

U prvoj varijanti, postoji mogućnost da ribolovci prekomerno izlove svu ribu, odnosno osiromaše riblji fond toliko da se na kraju teško može uloviti riba i posledično vlasnik mora uložiti znatna sredstva u novo poribljavanje i veliko je pitanje da li je to finansijski isplativo. U drugoj varijanti, “uhvati i pusti”, ribolovci plaćaju dozvolu, ali nemaju pravo da za izdvojen novac iznose ribu i vremenom postaje im to skupo i počinju lagano da smanjuju odlaske na revir. Osim toga, riba koja se tu nalazi, u toku jedne sezone ulovi se nekoliko desetina puta, ranjava se i postaje pomalo apatična i neborbena, te podložna stresu i bolestima. Osim toga, zbog prisustva matičnih primeraka, javlja se nekontrolisan mrest i dolazi do pojave ogromnih količina mlađi, koja zakržljava, a koja pored toga može da povuče velike količine kiseonika u periodu velikih vrućina i napravi problem.

Zbog svih tih negativnih pojava, neophodno je napraviti kompromis između očuvanja ribljeg fonda u jezeru i iznošenja određene količine ribe. Napominjem, da ako je neki vlasnik revira finansijski zadovoljan, ne mora ništa da menja i neka preskoči sledeće pasuse. Oni vlasnici koji su se pronašli u dosadašnjem tekstu i nisu zadovoljni profitom i dolaskom gostiju, moraju malo da promene pristup i pravila na reviru.

Smatramo da na svakom reviru godišnje treba izvaditi određenu količinu ribe (biomasu) koja treba da je u skladu sa veličinom jezera i prirastom ribe, da bi mlađa riba dobila prostor za rast. Isto tako, dozvoljena veličina i broj ulovljene ribe, takođe zavise od veličine jezera, bogatstva ribljeg fonda i jačine ribolovnog pritiska (dnevnog broja gostiju). To bi otprilike moglo da izgledalo ovako: cena dnevne dozvole 500 din, cena poludnevne 300 din. Dozvoljena veličina za ulov po vrstama bi bila 1 kg za šarana, linjaka, amura, štuku, smuđa, itd.; 0,5 kg je dozvoljeno za deveriku, babušku i eventualno klena; 0,2 kg za bodorku i crvenperku. Ulovljene vrste kao što su bandar (grgeč), sunčanica, patuljasti somić, balavac, amurčić je zabranjeno vraćati u vodu. Ukupno je dozvoljeno uloviti i izneti npr. 3 ribe dnevno po ribolovcu. Ulovljena riba se vaga i naplaćuje po jedinstvenoj ceni od npr. 350 din. Strogo je zabranjeno uzeti više riba i ribu ispod mere. Ribolovac uhvaćen sa nedozvoljenim ulovom i brojem riba, plaća ribu duplo.

Na ovaj način kontrolišete iznošenje ribe iz vode i naravno ako ste zadovoljni stanjem ribljeg fonda u vodi, možete da promenite pravila u pravcu smanjenja mere ili povećate dozvoljeni broj riba. Naravno, i obratno, ako vam se čini da opada riblji fond, neophodno je povisiti dozvoljenu meru ili smanjiti broj riba koja se iznosi, po ribolovcu. U svakom slučaju ribolovac mora naučiti da ništa nije besplatno i da je sa dnevnom dozvolom koju je platio stekao samo pravo da lovi, ali ne i da nosi ribu. S druge strane, i vlasnik revira mora shvatiti da mora gostima obezbediti transparentna i korektna pravila i uslove za ribolov, tako da gost može ode kući zadovoljan i sa željom da se opet vrati. Pored dobrih uslova za ribolov, može se gostima ponuditi i dodatni sadržaj (piće, sokovi, sendviči, restoran – otvorenog ili zatvorenog tipa, prodaja konzumne ribe i na kraju i smeštaj).

Velike su mogućnosti za razvoj ovakvog vida ribnjaka i sve zavisi od finansijskih mogućnosti i dobrih ideja samog vlasnika. Ovakvi ribnjaci mogu da posluju samostalno ili u sklopu nekog šaranskog ribnjaka. Mogu da se prave na raznim stajaćim vodama – jezerima kao što su iskopine (šljunkare, peskare, glinokopi), ali je najbolja varijanta ako se projektuju i izgrade po svim hidrotehničkim standardima za jedan ribnjak. To znači da je željeno jezero ograđeno nasipom, da ima stabilan dotok vode, da ima regulisan izlaz vode gravitaciono i da se jezero može isprazniti, a riba ako treba izloviti ili presortirati (sanacioni izlov). Samo u toj varijanti, vlasnik može da ima uvid u stanje ribljeg fonda i da zna šta treba da uradi za sledeću sezonu.

Za više informacija i saveta o ovoj proizvodnji, kontaktirajte nas na e-mail: ribarstvo.info@yahoo.com