1.5. UKRASNI (VRTNI) RIBNJACI

Vrtni (ukrasni) ribnjaci nisu isto što i klasični mali (mini) ribnjaci. Često se brkaju pojmovi i ako su ukrasni ribnjaci takođe mali, minimalni po površini. Međutim, namena im nije ista, a i koncepcija održavanja biološke ravnoteže vode u ribnjaku se razlikuje. Pre svega, u vrtnim ribnjacima se drže ukrasne (tzv. zlatne) ribe, kao što su koi šarani, ali i karaši (japanke, zlatne ribice i sl.), ukrasni linjaci, crvenperke i sl. Ipak, globalno najpoznatije i najzastupljenije vrste su koi šaran i zlatna ribica. Koi je u stvari obični šaran, samo regresivnom, pažljivom selekcijom stvoren ukrasni soj u drevnom Japanu. Zlatna ribica je nastala na isti način, u drevnoj Kini, od babuške (srebrnog karaša). Ove ribe žive na otvorenom prostoru tokom cele godine, dobro podnose zimu.

Pa ipak postoje dve koncepcije držanja. U prvom slučaju ukrasne ribe se drže tokom cele godine u ribnjaku. Bitno je da je dubina vode preko 1,5 m, da bi se obezbedilo uspešno prezimljavanje riba. U jesen, ribe se hrane sve manje, ali sa proteinski jačom hranom, da se pripreme za zimu. U kasnu jesen, ribe uzimaju hranu još ređe ili prestaju da uzimaju, obično pri temperaturi vode ispod 8-9°C. U nastavku, preko zime se smiruju, te im se mogu baciti izuzetno male količine tonuće hrane, čisto da malo unesu hranjive elemente u organizam. Na proleće, porastom temperature vode, treba pažljivo pojačavati ishranu, ali se ne sme preterivati. Tokom prezimljavanja ne sme se dozvoliti zaleđivanje čitave površine ribnjaka odjednom, jer može doći do gušenja sve ribe pod ledom. To se može sprečiti jakom aeracijom, veštačkim kaskadama ili namenskim vodenim grejačima.

U drugoj varijanti, u jesen, ribnjak se prazni, a ribe izlovljavaju i premeštaju u velike akvarijume ili bačve u zatvorenom, od hladnoće zaštićenom prostoru. Takvi akvarijum moraju da poseduju efikasne filtere i dobru aeraciju vode. U tom prostoru, ribe se pažljivo, dozirano hrane, da se ne bi opteretio filter i poremetio kvalitet vode. Na proleće, riba se prebacuje u pripremljeno jezero (bazen) na otvorenom, u periodu kada su  izjednačene temperature vode u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Ukrasni ribnjaci mogu biti koncipirani sa naglaskom na držanje riba, bez velikih ulaganja u estetiku samog ribnjaka ili sa naglaskom na estetiku, kada se pažljivo uređuje bazen zajedno sa ribama i biljkama. Takođe, može da se formira i ukrasni ribnjak sa izrazitim naglaskom na vodeno bilje i pratećim, minimalnim nasadom riba.

U svakom slučaju, razlika između klasičnih mini ribnjaka i ukrasnih pored strukture riba je i sam izgled vode. I u jednom i u drugom ribnjaku bitna je formirana biološka ravnoteža vode. Ali u klasičnim mini ribnjacima to se postiže razvojem zdravog fitoplanktona (zelene alge) u vodi, gde dolazi do zamućenja vode u blago zelenu boju vode, što je znak biološki zdrave sredine. U takvoj sredini prisutne ribe se osećaju dobro i ostaju zdrave. U ispravno nasađenom ribnjaku, sa pravilnim doziranjem hrane, prisutni fitoplankton i mikroorganizmi rade svoj posao i prerađuju i jedu štetne materije, koje su nastale od fizioloških izlučevina riba (feces, urin, disanje riba, lučenje sluzi, itd.).

I kod ukrasnih ribnjaka, takođe je bitna biološka ravnoteža u vodi, ali se istovremeno teži da voda bude kristalno bistra skroz do dna, da bi se uživalo u pogledu na ukrasne ribe. U ovom slučaju, sve alge (bilo da su dobre ili štetne) su nepoželjne, a pošto one teže da se razmnožavaju i bujaju, moraju se uklanjati sa jakom filtracijom i dodavanjem određenih preparata u vodu, koji zaustavljaju rast i razmnožavanje algi. Filtracijom mora da se izdvoji iz vode što više otpadnih čvrstih čestica (predfiltracija, mehanička filtracija) i zatim takva voda mora da prođe kroz biološki filter, gde amonijak (NH3) u vodi bakterije prevode u nitrit (NO2), a zatim u sledećoj fazi prevode u nitrat (NO3) koji je jako malo opasan u odnosu na amonijak. Filtriranu vodu je poželjno sprovesti kroz UV lampu-sterilizator, pre nego se ponovo vrati u ribnjak. Dobijeni nitrat ribe dobro podnose, a njega usvaja vodeno bilje kao hranivo i tako se vrši kontrola koncentracije nitrata u vodi.

Naravno, za ovu koncepciju neophodna je kvalitetna oprema (pumpe, mehanički filteri, biološki filteri, UV sterilizator, aeratori, skimer-površinski odvod vode, vodootporna rasveta, veštačke kaskade, itd.) koja se može nabaviti u specijalizovanim trgovinama (oprema za vrtne ribnjake) kojih ima širom Evrope, a sve više i kod nas. Čitava jedna industrija se izdvojila i razvila od prodaje opreme za klasično ribarstvo i specijalizovala samo za ukrasne ribnjake, što govori o raširenosti ukrasnih ribnjaka u Evropi i svetu, sa trendom dalje ekspanzije. Vlasnik takvog ribnjaka mora dobro poznavati tehnologiju i opremu za ribnjake i biološke zakonitosti u takvoj sredini ili održavanje ribnjaka poveriti stručnom licu. Iza jednog lepo uređenog ukrasnog ribnjaka stoji mnogo znanja i rada, te svaka greška može skupo da košta.

Za više informacija i saveta o ovoj proizvodnji, kontaktirajte nas na e-mail: ribarstvo.info@yahoo.com